Lucky Dube - Shut Up

Don't close the door behind you
You might wanna go through it someday
Don't burn that bridge
You might wanna cross it someday
Your best friends today
Could be your worst enemies tomorrow
Your worst enemies today
Could be your best friends tomorrow
Don't burn the bridge
Don't cross the door

And if you can't say something good about somebody
Oh shut up
And if you can't say something about somebody
Just shut up
And if you can't say something good about somebody
Oh shut up
Yeah! Just shut up
Ungafakaz' amanga ngomakhelwane wakho
Ungakhulumi I'ndaba ezingafuni wena
Vul'umlomo wakho ufak'ipapa lakho
Vul'umlomo wakho ufak'inyama yakho
Ungakhulumi'ndaba uxabanis'abantu
Uma uthanda futhi ufak'amachips
Amagwinya wona uwashiya nobani?

(..)

Don't say those words that will hurt people
Don't do those things that will hurt people
The things you say today
Will come and haunt you tomorrow
The things you do today
Will come and haunt you tomorrow
Do unto others as you would like them do unto you

And if you can't say something good about somebody
Oh shut up
And if you can't say something good about somebody
Just shut up
And if you can't say something good about somebody
Oh shut up
Yeah! Just shut up

Ungafakaz' amanga ngomakhelwane wakho
Ungakhulumi I'ndaba ezingafuni wena
Vul'umlomo wakho ufak'ipapa lakho
Vul'umlomo wakho ufak'inyama yakho
Ungakhulumi'ndaba uxabanis'abantu
Uma uthanda futhi ufak'amachips
Amagwinya wona uwashiya nobani..

Lucky Dube lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.