Alpha Blondy - Cissê Kiri

Cissê ni Cissê kiri
Djon né ka kôrô ni djon gné?
Cissê ni Cissê fan
Djon né ka kôrôh ni djon gné?
Ibé djon bin-tou minan
Issiri djourou bé bôh o bin-tou léla
Ibé djon badji mi-nan
Ibé tounou o badji léla

Môgôh flé ni imassa kobê djourou bi ila
Môgôh ni imassa kobê djourou bi ila
Môgôh eeh ni imassa kobê djourou bi ila
Môgôh ni imassa kobê djourou bi ila

Kana yêlê fié n'tôhou man?
Kanan yêlê fatohouman?
Kana yêlê fangandan houman
Kanan yêlê fatohouman?

Môgôh flé ni imassa kobê djourou bi ila
Môgôh ni imassa kobê djourou bi ila

Kana yêlê fié n'tôhou man?
Kanan yêlê fatohouman?
Kana yêlê fangandan houman
Kanan yêlê fatohouman?

Môgôh flé ni imassa kobê djourou bi ila
Môgôh ni imassa kobê djourou bi ila
Môgôh eeh ni imassa kobê djourou bi ila
Môgôh ni imassa kobê djourou bi ila

Cissê ni Cissê kiri
djon né ka kôrôh ni djon gné?
Cissê ni Cissê fan
djon né ka kôrôh ni djon gné?

Allah an-laban ko gnin, Allah hinin
Allah an-laban ko gnin, Allah hinin

Alpha Blondy lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.