Tiken Jah Fakoly - Sundjata

Soudiata soundiata Kéita am bi fora
Mandé saraka mina nyé
Mande ka lou sawa ni yé
Dô lou koama sogolon diata
Dô lou koama mangah diata
Dô lou koama sogosogo simbô
Dô lou koama mande dirraaaaaaaaa
Soundiata am bi fora
Nous te remercions pour ta victoire
De 1235 à kirina
Soundiata am bi fora
Ton ancètre s'appelait bilal bolama
Bilal Bolama suivi de Lawalo
Lawalo a éte suivi de Latal Kalabi
Latal Kalabi Damal Kalabi
Damal Kalabi laylatoul Kalabi
Laylatoula Kalabi Kalabi Bomba
Kalabi Bomba hamadou Kane
Hamadou Kane suivi de Tôgnogon Kélé
Tôgnogon Kélé suivi de Bali Ninnin
Bali Ninnin suivi de Belo
Belo suivi de Belo Bakô
Belo Bakô a été suivi de Maghan Konfata
Maghan Konfata Soudiata Kéita
Hannnnnnn Soundiata Kéita
Soundiata Kéita am bi fora

I ta bèmètchè tôgô toungné Bilal Bolama
Bilal Bolama ta dén ne toungné Lawalo
Lawalo ta dén toungné Latal Kalabi
Latal Kalabi Damal Kalabi
Damal Kalabi Laylatoul Kalabi
Laylatoul Kalabi Kalabi bomba
Kalabi Bomba Hamadou Kane
Hamadou Kane ta dén toun Tôgnogon Kéle
Tôgnogon Kélé ta dén ne toungné Bali Ninnin yé
Bali Ninnin ta dén toungné Bélo
Bélo ta dén toungne Bélo Bako
Bélo Bako ta dén toungné Maghan Konfata
Maghan Konfata Soundiata Kéita
Allah o'akbar
Ayebô ayebô Soundiata brana
Ayebô ayebô mande diarra nanan
Ayebô mousso lou ayebô
Ayebô mali mouso ayebô
Ayebô mousso lou ayebô
Ayebô gabon mousso ayebô

Tiken Jah Fakoly lyrics are copyright by their rightful owner(s) and Jah Lyrics in no way takes copyright or claims the lyrics belong to us.
Jah Lyrics exists solely for the purpose of archiving all reggae lyrics and makes no profit from this website.